Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 05 prill 2014, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Të gjithë nxënësit duhet të marrin me vete lapsat me ngjyra në numër të mjaftueshëm për të vizatuar
- Të kontrollohen materialet mësimore në klasorët tuaj sipas listave që u janë dërguar nëpërmjet adresave tuaja elektronike
- Të aktivizohet programi "Kulla Shqipe" me çelësat që u furnizuat nga AlbaSoft

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4 dhe nga një klasorë me ndarje prej 1-10

 

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 04.04.2014 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi