Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 21 shkurt 2015, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Të mësohen poezitë përmendësh - në klasë do të ushtrojmë recitimin
- Këtë javë do të kontrollohen klasorët e nxënësve që nuk i kanë klasifikuar materialet mësimore sipas udhëzimeve të dhëna në klasë: Floreti, Elza, Ernisi dhe Ermira
- Nxënësit që nuk e kanë programin "Kulla Shqipe" të sjellin çelësat USB për të regjistruar programin për instalim

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4, nga një klasorë me ndarje prej 1-10 dhe nga një dosje për fleta të mësimit në formatin A4

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 20.02.2015 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi