Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 13 shtator 2014, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Teksti "Askush nuk di të lexojë në fshat" të lexohet para prindërve dhe të vlerësohet prej tyre.
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4, nga një klasorë me ndarje prej 1-10 dhe nga një dosje për fleta të mësimit në formatin A4
- Tema e lirë: të përgatiten Eda dhe Ermira
- Nxënësit që nuk e kanë programin "Kulla Shqipe" të sjellin çelësat USB për të regjistruar programin për instalim

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
 

 

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 12.09.2014 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi