Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 14 qershor 2014, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Përgatitje për test nga lënda e gjeografisë.
- Materiali për test gjendet në faqet 40-65 të librit "Shqiptarët". I njëjti libër mund të shkarkohet edhe nga ueb faqja e LAPSH-it:

http://www.lapsh-lozan.com/Materiale%20mesimore/tekstet-shkollore_l.htm
- Të kontrollohen materialet mësimore në klasorët tuaj sipas listave që u janë dhënë në klasë ose që u janë dërguar nëpërmjet adresave tuaja elektronike
- Të aktivizohet programi "Kulla Shqipe" me çelësat që u furnizuat nga AlbaSoft

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4 dhe nga një klasorë me ndarje prej 1-10

 

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 13.06.2014 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi