Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 1 nëntor 2014, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Tregimi "Magjistari i Venedikut" të lexohet para prindërve dhe të vlerësohet prej tyre.
- Të përgatiteten për temën e lirë: Elza (Granit Xhaka), Ensari (MC Kresha) dhe Gëzimi (Sporti i karatesë)
 
- Nxënësit që nuk e kanë programin "Kulla Shqipe" të sjellin çelësat USB për të regjistruar programin për instalim

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4, nga një klasorë me ndarje prej 1-10 dhe nga një dosje për fleta të mësimit në formatin A4

 

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 30.10.2014 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi