Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 24 janar 2015, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Të merni me vete librin e ciklit të lartë: Shqiptarët - Historia dhe trojet
- Pjesë nga tregimi "Ilirët kundër Romës" do të lexojnë nxënësit: Ensari, Ernisi, Floreti, Leona dhe Ylli.
- Të përgatitetet për temën e lirë: Ernisi (Valon Behrami)
- Klasorët me të gjitha materialet e deritashme të klasifikuara sipas udhëzimeve të dhëna në klasë ti marrin me vete këta nxënës: Anesa, Floreti, Elza, Ernisi dhe Ermira
- Nxënësit që nuk e kanë programin "Kulla Shqipe" të sjellin çelësat USB për të regjistruar programin për instalim

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4, nga një klasorë me ndarje prej 1-10 dhe nga një dosje për fleta të mësimit në formatin A4

 

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 23.01.2015 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi