Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 29 mars 2015, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Recitimi i poezive - nxënësit që nuk kanë recituar poezi gjatë manifestimit do t'i recitojnë poezitë e tyre me nota
- Të gjithë nxënësit të marrin me vete librin e ciklit të lartë "Shqiptarët"
- Secili nxënës të përgatit pjesën e parë nga tema e gjeografisë që vet e la zgjedhur

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4, nga një klasorë me ndarje prej 1-10 dhe nga një dosje për fleta të mësimit në formatin A4

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 26.03.2015 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi