Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 07 mars 2015, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Recitimi i poezive - ushtrime
- Kori ARTA - ushtrime të këngëve për manifestim
- Monologu i plakës Nicë - përsëritje e leximit (Eda dhe Arbënorja)
- Orën e tretë nisemi për në bibliotekë të Lozanës

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4, nga një klasorë me ndarje prej 1-10 dhe nga një dosje për fleta të mësimit në formatin A4

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 05.03.2015 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi