Shkolla Shqipe e Mësimit Plotësues në Lozanë
Mbështetësit e shkollës tonë:
 
 
 
 
Flisni Shqip

Detyrat e shtëpisë për ditën e shtunë 11 tetor 2014, për nxënësit e ciklit të lartë në Lozanë


- Detyrat
e shtëpisë:
- Teksti "Mësuesi i sëmurë" të lexohet para prindërve dhe të vlerësohet prej tyre.
- I njëjti tekst do të shërben për të bërë një test në lidhje me përmbajtjen, fjalët e panjohura etj.
- Të zgjidhen ushtrimet e dhëna nga mësimi i fundit për përemrat pronorë.
 
- Nxënësit që nuk e kanë programin "Kulla Shqipe" të sjellin çelësat USB për të regjistruar programin për instalim

- Si zakonisht :
- Të nënshkruhet ditari nga prindërit
- Të arsyetohen nga ana e prindërve mungesat e paarsyetuara deri më tani
- Të gjithë nxënësit duhet të kenë nga një fletore me format A4, nga një klasorë me ndarje prej 1-10 dhe nga një dosje për fleta të mësimit në formatin A4

 

 

 

 

Rifreskimi i fundit: 09.10.2014 | Kontaktoni | ©2008 Isni Idrizi